جمعه, 24 مرداد 1399
نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
ورود کاربران
شرح وظایف

         شرح وظایف مرکز مدیریت نیروگاههای برق آبی کشور

 1. بررسی و تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با نیروگاههای برق‌آبی
 2. اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای بهره‌برداری بهینه و حصول اطمینان از تولید برق نیروگاههای برق‌آبی
 3. برون‌سپاری مدیریت تولید نیروگاههای برق‌آبی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی و مردمی و توسعه رقابت در تولید انرژی برق‌آبی
 4. فراهم ساختن امکان دسترسی تولیدکنندگان نیروگاههای برق‌آبی به متقاضیان غیردولتی به منظور فروش انرژی و خدمات جانبی در داخل و خارج از کشور
 5. کارگزاری در اجرای ضوابط و قوانین مربوط به موضوع تولید انرژی نیروگاههای برق‌آبی از جمله مدیریت، کنترل و انجام امور و مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی از تأسیسات نیروگاههای برق‌آبی
 6. راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه نیروگاههای برق‌آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره‌برداری از تأسیسات مذکور
 7. تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های استفاده بهینه از نیروگاههای برق‌آبی و ارائه آنها به وزارت نیرو جهت تصویب
 8. تهیه دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیار و استانداردهای فنی و تخصصی موردنیاز در زمینه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات برق‌آبی و ارائه آن به وزارت نیرو جهت تصویب
 9. حمایت از تحقیقات، توسعه فناوری، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تربیت متخصصان موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت و همکاری و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات
 10. عضویت در انجمن‌های علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه
 11. همکاری با مؤسسات داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت